Consulent BBZ

Gemeente Eindhoven
De stad Eindhoven is bijzonder door de combinatie van technologie, design en kennis en barst van de energie. Verbeelding, creativiteit en daadkracht gaan hier hand in hand. De gemeente faciliteert en ondersteunt de stad en
Code 1087
Datum vacature 19 april 2021

Functieomschrijving

Gemeente Eindhoven
De stad Eindhoven is bijzonder door de combinatie van technologie, design en kennis en barst van de energie. Verbeelding, creativiteit en daadkracht gaan hier hand in hand. De gemeente faciliteert en ondersteunt de stad en haar inwoners. We hebben één gezamenlijk doel: Eindhoven beter en sterker maken. Daarvoor zetten we elke dag onze talenten en vakmanschap in. Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.

Werkzaamheden

 • Beoordeelt en verwerkt Bbz en Loaz aanvragen.
 • Is verantwoordelijk voor een eigen caseload.
 • Het voeren van gesprekken met cliënten, het onderzoeken en het formuleren van een voorstel voor de (gedeeltelijke) toekenning of afwijzing van een aanvraag.
 • Beoordelen van gegevens.

Rapportage en besluitvorming

 • Toetst dan wel adviseert voor extern onderzoek ondernemingsplannen, jaarcijfers en doorstartplannen teneinde de levensvatbaarheid van een bedrijf vast te stellen.
 • Stelt rapportages en beschikkingen op.
 • Verwijst door naar (externe) deskundigen.
 • Neemt een beslissing over het recht op basis van vastgestelde wet- en regelgeving en mandaten (beschikken).
 • Het onderzoeken van mutaties.
 • Debiteurenbeheer Bbz en Tozo kredieten.

Advisering algemeen

 • Adviseert afdelingshoofd (tevens proceseigenaar) over werkpraktijk en verbetering en vernieuwing van processen.
 • Signaleert knelpunten in werkprocessen en geeft advies ten aanzien van mogelijke oplossingsrichting.
 • Het geven van voorlichting en voeren van oriënterende gesprekken.
 • Het leveren van financieel-economische adviezen in het kader van (krediet-) aanvragen ten behoeve van de uitvoering het Bbz, Ioaz en aanverwante regelingen.
 • Het voeren van gesprekken met externe partijen zoals accountants, schuldhulpverleners.
 • Het geven van financiële ondersteuning naar andere afdelingen.

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van de sociale kaart.
 • Brede oriëntatie op BBZ, participatiewet en sociale zekerheidswetgeving en beleid.
 • Vaardig in het beheren van een caseload.
 • In staat om (inkomens)vraagstukken integraal te benaderen.
 • Kennis en inzicht op het gebied van bedrijfseconomie, boekhoudkundige zaken, fiscaliteit en relevante wet- en regelgeving.
 • Je bent beschikbaar voor minimaal 24 uur per week. Je kunt ook 32 uur of 36 uur per week werken.

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Zelfsturend vermogen
 • Klant- en servicegerichtheid.
 • Pro – actief

Voorwaarden:

 • Schaal 9 CAO Gemeenten, € 2.756,- tot maximaal € 4.048,- (op fulltime basis, 36 uur per week).
 • Reiskostenvergoeding als je buiten Eindhoven woont.
 • Contract via Cibeo.
 • Inzet tot 31 december 2021.

Vragen?
Bel of mail gerust als je vragen hebt. Telefonisch zijn wij bereikbaar via telefoonnummer: 055 – 20 10 600 of 06 1328 2933. Via e-mail: info@cibeo.nl. Graag ontvangen wij bij interesse een korte motivatie.

Eigenschappen van deze vacature

Functiegroep

 • Rijksoverheid
  • Item 1