Rijksoverheid

Cibeo bemiddelt dagelijks starters en professionals voor uitdagende opdrachten bij diverse overheidsinstanties zoals:

Gemeenten

 • Beleid en Strategie (maatschappelijke opvang, Wmo, jeugd, onderwijs en participatie)
 • Ruimtelijke Ordening (vergunningen en bezwaarschriften)
 • Stadsbeheer (openbare ruimte, waaronder al het groen, de speeltuintjes, het straat- en verkeersmeubilair, de sportparken, de wegen en de riolering en het oppervlaktewater)

Ministeries

 • Economische Zaken
 • Binnenlandse Zaken
 • Justitie en Veiligheid
 • Defensie
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Infrastructuur en Waterstaat

Belastingdienst

 • ICT Servicedesk
 • Strategisch leveranciersmanagement
 • Systeemontwikkeling
 • Datamodelling

UWV

 • Projectmanagement (lean verbetertrajecten / agile)
 • Gegevensdiensten
 • Testautomatisering

Informeer gerust naar de mogelijkheden en openstaande vacatures.

We zijn bereikbaar via 055 – 20 10 600 of via info@cibeo.nl