WMO Specialist

Voor de gemeente Eindhoven zijn we frequent op zoek naar ervaren WMO Specialisten.

De stad Eindhoven is bijzonder door de combinatie van technologie, design en kennis en barst van de energie. Verbeelding, creativiteit en daadkracht gaan hier hand

Code 1117
Datum vacature 8 november 2021

Functieomschrijving

Voor de gemeente Eindhoven zijn we frequent op zoek naar ervaren WMO Specialisten.

De stad Eindhoven is bijzonder door de combinatie van technologie, design en kennis en barst van de energie. Verbeelding, creativiteit en daadkracht gaan hier hand in hand. De gemeente faciliteert en ondersteunt de stad en haar inwoners. We hebben één gezamenlijk doel: Eindhoven beter en sterker maken. Daarvoor zetten we elke dag onze talenten en vakmanschap in.

Servicebureau
De gemeente en WIJeindhoven gaan de bestellingen van specialistische ondersteuning op een andere, betere manier regelen. Het Servicebureau selecteert op basis van de voorgestelde ondersteuning, een passend aanbod én zorgt voor administratieve afhandeling van de bestellingen. Het besluit voor de inzet van specialistische zorg en ondersteuningsproducten wordt door de specialisten uit het Servicebureau genomen. Daarnaast hebben de specialisten een adviserende rol richting de gemeente Eindhoven en WIJeindhoven op inhoudelijk gebied voor wat betreft Wmo en Jeugd. Het Servicebureau maakt onderdeel uit van het Sociaal Domein.

Wat ga je doen?
Je doet onderzoek en neemt een besluit:

 • Je verricht (her-)onderzoeken in het kader van de Wmo;
 • Je hebt contact met de inwoner om situatie inzichtelijk te krijgen (persoonlijk of telefonisch);
 • Je vertaalt aanvragen en je vertaalt het medisch advies.;
 • Je rapporteert over onderzoeksresultaten op een inzichtelijke manier (heldere taal);
 • Je vertaalt de uitkomsten van het eigen onderzoek, dat van de generalist en eventueel het medisch advies, naar een indicatie over passende en noodzakelijke ondersteuning op grond van de Wmo;
 • Je inventariseert mogelijkheden, stoornissen en beperkingen in activiteiten, omgevingsfactoren en gebruikseisen en je kunt deze objectiveren;
 • Je zoekt binnen de wettelijke kaders de mogelijkheden op om tot optimale en verantwoorde maatwerkoplossingen te komen;
 • Je neemt op basis van de indicatie een besluit over het wel of niet inzetten van ondersteuning op grond van de Wmo.

Je adviseert:

 • Je vertaalt de vraag van de generalist naar een passend advies met betrekking tot mogelijkheden voor vraagstukken op het gebied van: schoon en leefbaar huis, vervoer, wonen, verplaatsen, begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen.
 • Je schakelt op basis van onderzoek met verschillende expertises (o.a. bouwkundige, ergotherapeut, etc.)

Je werkt veel samen:

 • Je bent vraagbaak voor generalisten.
 • Je bent contactpersoon voor andere partijen, onder andere contractmanagers en zorgaanbieders.


Jouw profiel

 • Je hebt een HBO werk- en of denkniveau, bij voorkeur paramedische studie/kennis van medische terminologie. Voor het aandachtsgebied BW heb je een afgeronde HBO opleiding in combinatie met aantoonbare ervaring op het vlak van beschermd wonen/psychiatrie en eventueel voorbereiding van indicatiestellingen c.q. voorbereiding van een trajectmatige aanpak;
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de WMO en / of Beschermd Wonen.
 • Je staat stevig in de schoenen als het gaat om eventuele druk vanuit een aanbieder of (vertegenwoordiger van) een inwoner.
 • Je hebt ervaring met en kennis van de visie WIJeindhoven
 • Je hebt kennis en ervaring op juridisch gebied Wmo
 • Je kunt omgaan met weerstand en je hebt overtuigingskracht
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je bent bekend met het aanbod op het gebied van Beschermd Wonen en Wmo in de regio Eindhoven.
 • Je hebt ervaring met het toetsen van de pgb-bekwaamheid.
 • Je bent bekend met verschillende “doelgroepen” ouderen en inwoners met een beperking VG, LVG, psychiatrie en / of gecombineerde beperkingen.
 • Je bent bekend met de profielen van Beschermd Wonen en je hebt kennis van inwoners met psychische/psychiatrische aandoeningen (waaronder beperkingen in het autismespectrum) , chronische verslavingsproblematiek en/of gecombineerde beperkingen .

Eigenschappen van deze vacature

Functiegroep

 • Rijksoverheid
  • Item 1